Yükleniyor...

Beton atıldıktan sonra bazen bazı problemlerden dolayı gereken düzeyde kotlu beton dökülememektedir. Bundan dolayı lokal olarak kot düşürme işlemi beton silimi ve beton freze yöntemiyle yapılabilir. Uygulama öncesi beton üzerinde gerekli kot ölçümleri yapılır ve sonrasında kaba beton kazıma elmasları takılarak gerek beton silim makineleri ile gerekse beton freze makienleri ile lokal alanda istenilen normlarda kot düşürme işlemleri yapılır.